Mercedes-Benz

Əndazə ölçüləri və çəkisi

Avtomobilin uzunluğu - yığcam  

DPM zamanı boş çəki [kq]1730
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1270
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
avana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2302 | 5496 | 2175
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]/ | /
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]13 | 12,2

Avtomobilin uzunluğu - standart

DPM zamanı boş çəki [kq]1745
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1255
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
avana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2292 | 6146 | 2175
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]/ | /
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]
15,2 | 14,4

Avtomobilin uzunluğu - uzun

DPM zamanı boş çəki [kq]1830–2356
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1144–1670
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5500
avana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2280 | 6946 | 2175
Yük bölməsinin sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3]/ | /
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]15,3 | 14,4