Mercedes-Benz

Əndazə ölçüləri və çəkisi

Avtomobilin uzunluğu - yığcam

DPM zamanı boş çəki [kq]1930
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1070
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2274 | 5496 | 2175
Yan platforma uzunluğu, maksimum [mm] | yan platforma eni, maksimum [mm] | yük bölməsi sahəsi [m2]2858 | 2035 | 5,816
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]13 | 12,2

Avtomobilin uzunluğu - standart

DPM zamanı boş çəki [kq]1975
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1025
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2266 | 6146 | 2175
Yan platforma uzunluğu, maksimum [mm] | yan platforma eni, maksimum [mm] | yük bölməsi sahəsi [m2]3508 | 2035 | 7,139
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]
15,2 | 14,4
15,2 | 14,4

Avtomobilin uzunluğu - uzun

DPM zamanı boş çəki [kq]2130–2356
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1370–1400
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5500
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]100 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2283 | 6946 | 2175
Yan platforma uzunluğu, maksimum [mm] | yan platforma eni, maksimum [mm] | yük bölməsi sahəsi [m2]4308 | 2035 | 8,767
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]15,3 | 14,4