Mercedes-Benz

Əndazə ölçüləri və çəkisi

Avtomobilin uzunluğu - yığcam

DPM zamanı boş çəki [kq]2140
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1050
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]300 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2375 | 5267 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]2597 | 2835
Yük bölməsinin genişliyi, maksimum | arxa təkər tağları arasındakı yük hissəsinin eni [mm]1774 | 1346
Yük bölməsi sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3] maks. daşıyıcı səthin uzunluğu [mm]4,012 | / | 2597
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]
12,1 | 11,2

Avtomobilin uzunluğu - standart

DPM zamanı boş çəki [kq]2235
DPM zamanı tam yükləmə [kq]955
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5000
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]300 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2371 | 5932 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]3262 | 3500
Yük bölməsinin genişliyi, maksimum | arxa təkər tağları arasındakı yük hissəsinin eni [mm]1774 | 1346
Yük bölməsi sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3] maks. daşıyıcı səthin uzunluğu [mm]5,113 | / | 3262
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]
13,3 | 12,4

Avtomobilin uzunluğu - uzun

DPM zamanı boş çəki [kq]2435–2480
DPM zamanı tam yükləmə [kq]1020–1065
Avtoqatarın yol verilən çəkisi [kq]5500
Tavana düşən maksimal yük [kq] | Əyləclə / əyləcsiz yedəyə alınan yükün çəkisi [kq]150 | 2000/750
Avtomobilin uzunluğu [mm] | avtomobilin uzunluğu [mm] | yığılmış xarici güzgülərlə avtomobilin eni [mm]2633 | 6967 | 2175
Yük bölməsinin uzunluğu [mm] | qabaq oturacaqlarından başlayaraq, yük bölməsinin döşəməsinin uzunluğu [mm]4297 | 4535
Yük bölməsinin genişliyi, maksimum | arxa təkər tağları arasındakı yük hissəsinin eni [mm]1774 | 1346
Yük bölməsi sahəsi [m2] | yük bölməsinin həcmi [m3] maks. daşıyıcı səthin uzunluğu [mm]6,941 | / | 4297
Geri dönmə diametri Ø [m] | Qabaq xarici təkərin izinin oxu ilə dönmə diametri Ø [m]
15,3 | 14,4