Mercedes-Benz

Əsas xüsusiyyətləri

Standart avadanlıqların əsas xüsusiyyətləri.

KEYLESS-START

KEYLESS-START avtomobilin rəsmi idarə olunmasına keçid üçün sistem mühərriki, sadəcə işəsalma açarı yerində yerləşən mühərrikin işə salınması/ dayandırılması düyməsinə basmaqla, işə salmağa imkan verir.

Sükan idarəsinin elektrik gücləndiricisi

Sprinter Furqon-un xarici görünüşü Mercedes-Benz-in müasir "Dərketmə təmizliyi" dizayn konsepsiyasına cavab verir.

Sürücü kabinəsi, modernləşdirildikdən sonra, təkmilləşdirilmiş dizaynın və yüksək funksionallıq dərəcəsinin sayəsində, daha rahat olmuşdur. Xüsusilə, yükün saxlanması üçün modul sistemi və KEYLESS-START sistemi tətbiq edilmişdir. Yük üçün tavan reylinqləri, çəkisi optimallaşdırılmış polimerdən olan döşəmə örtüyü və yüklənən təkər qövsləri kimi praktik opsiyaların köməyi ilə, yük bölməsini sifarişçinin fərdi tələbatları ilə uyğunluğa gətirmək olar. Siyirmə qapının ayaqaltısı üzərindəki altlıqlar üçün opsional dayaqlar yükün sabitliyini və etibarlı şəkildə bərkidilməsini təmin edir.

İşıqlandırmanın avtomatik idarə olunması sistemi

Rahatlıq və sürücülük təhlükəsizliyini artırır.

Avtomatik işıqlandırma nəzarəti.

İşıqlandırmanın avtomatik idarə olunması sistemi, ətraf işıqlandırmadan asılı olaraq, faraların yaxın işıqlandırmasını avtomatik olaraq yandırır və ya söndürür ki, bu da sürücünün rahatlıq səviyyəsini artırır, habelə, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə səbəb olur.

Yandan əsən külək zamanı sabitləşdirmə sistemi

Yandan əsən külək zamanı sabitləşdirmə sistemi, yandan əsən küləyin təsiri altında hərəkət zolağından çıxma halını vaxtında müəyyən edir və sürücüyə avtomobili zolaqda saxlamağa iman verir.